Kagu Motoklubi MTÜ


on asutatud 21. veebruaril 2001. aastal, Põlvas, Eesti Vabariigis.

Kagu Motoklubi on spordiklubi, mis ühendab tippsportlasi ja harrastajaid (motokross, ATV, mootorkelk, mototurism).

Motoklubil on kaks krossirada - Räpinas ja Põlvas. Kagu MK korraldab aastas kaks rahvusvahelist motokrossi (Põlvas Rosma krossirajal 1. mail ja Räpinas Linte krossirajal traditsioonilise "Isad ja Pojad Räpinas").

Kagu MK teeb koostööd kõigi teiste spordiklubidega, ala- liitudega,assotsiatsioonidega, föderatsioonidega ja rahvus- vaheliste organisatsioonidega. Kagu MK ei tegutse ainult Eesti spordimaastikul, vaid on võtnud sihiks saata oma sportlased võistlema ka väljaspoole Eesti piire. Klubi liikmeks saamiseks peaks olema aktiivne motospordist huvitatud inimene, kellel on huvi kõigi klubi ettevõtmiste ja ürituste vastu.